097.193.8146

Sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép ( cọc 200X200, cọc 250x250, cọc Ly Tâm)

Sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép ( cọc 200X200, cọc 250x250, cọc Ly Tâm) được tính theo công thức giữa chỉ số Pđn( sức chịu tải nhỏ nhất theo đất nền) và chỉ số Pvl( sức chịu tải theo vật liệu).

>> Công trình ép cọc bê tông Tây Hồ
>> Công trình ép cọc bê tông nhà dân Hoàng Mai
>> Công trình ép cọc bê tông Văn Điển
>> Công trình ép cọc bê tông Thanh Oai
>> Công trình ép cọc bê tông Ba Đình

Trong quá trình thi công ép cọc bê tông thì chúng ta cần lưu ý 2 chỉ số Pđn và Pvl vì thế nó phụ thuộc vào đất nền và sức chịu tải của cọc bê tông bởi  vậy khi thi công trước tiên chúng ta khảo sát địa chất công trình xong ra soát cọc bê tông xem có chất lượng hay không. tiến hành test thử 1 or 2 team cọc trước khi thi công đại trà.

Sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép ( cọc 200X200, cọc 250x250, cọc Ly Tâm) là gì?

Là sức chiụ tải của đất nền và vật liệu trong đó Pđn: là sức chịu tải của đất nền nghĩa là khi ép cọc thì mũi cọc sẽ là chịu tác động nhiều nhất xuống đất nền, còn Pvl: là sức chịu tải của vật liệu trong quá trình làm cọc như thép, bê tông...Bởi thế khi thi công chúng ta cần để y 2 thống số Pđn & Pvl để đảm bao công trình luôn được an toàn và đat độ thi công chất lượng nhất.

 Trước khi công chúng ta khảo sát xem địa chất công trình xem đất nền công trình thuộc những loại nào: thứ nhất là đất dính( nhóm đất sét), thứ hai là nhóm đất tời( đất bùn không dẻo đất cát). vì thế ta phải xử lý theo từng loại đất.

 

Sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép ( cọc 200X200, cọc 250x250, cọc Ly Tâm)

Pvl và Pđn tương tác nhau giữa chúng trong quá trình thi công

Đơn giản là như này nếu trong quá trình thi công cho một căn hộ nào đó nếu đất nền cứng và cọc bê tông yếu nghĩa là Pđn >= Pvl suy ra trong trường hợp này thi công là rất nguy hiểm. Còn nếu Pđn ≤ Pvl nghĩa là đất nền phù hợp với sức chịu tải của cọc bê tông nghĩa là  trong quá trình thi công sẽ không xảy ra trường hợp vỡ cọc hoặc là cọc không ép xuống đất.

Lưu ý:

Đối với một số trường hợp khi mà đất nền cứng quá thi chúng ta xử lý dùng khoan dẫn

Đối với trường hợp đất bùn cực yếu thì chúng ta phải xử lý làm sao cho đất nền khô phù hợp với tỷ lệ Pđn ≤ Pvl đề dễ dàng thi công mà không làm ảnh hưởng công trình của khách hàng.

Cọc bê tông đứng thì chúng ta xác định sức chịu tải của chúng như thế nào?

Với sự phát triển của công nghệ và đã có rất nhiều phương án xác định được sứu chịu tải của cọc bê tông trong thi công đứng. Dưới đây là một số phương pháp.

Phương pháp này tìm mối liên hệ giữa Qp và Qf với tính chất của đất nền (c,φ) theo lý thuyết cân bằng giới hạn (vật liệu rời) với mô hình Colomb

Bước 1. Giả thiết hình dáng các mặt trượt do cắt ở đất nền khi nền bị phá hoại.

Bước 2. Phân tích lực ở trạng thái cân bằng cực hạn (tức là ở thời điểm phá hoại)

Bước 3. Dựa trên điều kiện cân bằng lực để tính ra sức chịu tải cực hạn.

Quan điểm khác nhau về mặt trượt

-Giả định mặt trượt xuất hiện ngay ở mũi cọc bê tông, giống sức chịu tải móng nông: Prandtl, Reisner, Caquot, Buisman,

-Giả định mặt trượt mở rộng lên trên: Terzaghi, Debeer, Jaky, Meyerhof

-Giả định mặt trượt mở rộng xuống dưới: Berezantzev, Yaroshenko, Vesic

-Giả định mặt trượt dạng xuyên thủng cắt:Vesic, Kishida, Takano

Nhược điểm: không chính xác, thường chỉ chính xác với đất rời. Ít được sử dụng.

Xem Full giá: ép cọc bê tông Hà Nội

Website:http://epcocbetonghanoi.xyz/

Công trình ép cọc bê tông Gia Lâm

 

Link báo giá ép cọc: http://mayepcocbetong.com/bao-gia-ep-coc-be-tong-1000018
Link báo giá ép cọc:
gia ep coc be tong